dissabte, 27 de novembre de 1999

MEMÒRIA ACTA REUNIÓ XXXV AMASSADA CONJUNTA ANUAL DE LES DUES SECCIONS DEL CAOC A PAU

A les 15:30 h, comença la reunió a la sala d’actes de l’Ajuntament de Pau. Després d’unes paraules de benvinguda per part dels dos presidents, Marcèl Baiche i Joan Amorós, el secretari català Enric Garriga proposa un Ordre del Dia que és aprovat.

PUNT I Lectura de l’acta de la reunió anterior

Enric Garriga llegeix en català l’Acta de la Reunió XXXIV, a Albi, del 21/11/98, atès que no era aleshores present el secretari occità, Jacme Delmàs. S’aprova per unanimitat.

PUNT II Memòries d’activitats realitzades el 1999

Es lliuren a tots els presents les memòries dels actes realitzats o participats pel CAOC i d’altra part Enric Garriga comenta en occità 18 activitats d’interès més principal, realitzades durant 1999, segons resum per escrit que llegeix.

Cristian Duthil i Marcèl Baiche diuen que hi cal afegir la reunió del 29 de setembre 1999, del CAOC occità, a Pàmias, amb la presència del Centre Cultural d’Andorra i l’IEO.

PUNT III Proposta de programa del CAOC pel 2000

Es lliura a tots els presents la proposta de les activitats del CAOC i les participades, que és aprovada. Jacme Delmàs remarca la importància que tindrà la 81 Felibrejada del 2000 (2 de juliol) a Les Eyzies (24) (Las Icas) Peiregòrd. Marcèl Baiche anuncia un curs d’occità que farà a Andorra. Enric Garriga menciona el Dictat Occità que es farà a Barcelona per vídeo-conferència amb Castras. Per acabar el tema Xavier Bada es felicita pel gran nombre d’activitats que realitza el CAOC durant l’any.

PUNT IV Informe econòmic del CAOC occità

Cristian Duthil, tresorer del CAOC occità presenta per escrit el resultat dels comptes anuals dels ingressos i pagaments, amb un resultat positiu. Proposa de fer un secretariat permanent a Pàmias, que treballarà pel conjunt dels socis del CAOC occità i que seria en el domicili del Centre Occitan. Hi ha el projecte de fer una comunicació regular a tots els socis. Els comptes i el projecte a Pàmias són aprovats per unanimitat i amb un gran aplaudiment. Jacme Delmàs proposa un projecte similar de secretariat a Aquitània, Bordeus. Joan Amorós es felicita per la dinàmica del CAOC. Marcèl Baiche demà farà 79 anys i és felicitat per tots en el seu aniversari.

Elecció del Conselh d'Administracion del CAOC occità

Com que no es presenten nous candidats, es proposa reelegir el Conselh anterior afegint, com a vicepresident tercer, Bernat Bergé, de Merville (31) que és president de l'EOE de Vilanòva d'òlt. S'aprova per unanimitat.

El Conselh queda format per: President, Marcèl Baiche; Vice-Presidents, Joan-Antòni Costumero, Joan Thomàs, Bernat Bergé; Secretari, Jacme Delmàs; Vice-Secretària, Anhés Negre; Cristian Duthil; Vocals: Annie Rieu, Pèire Pessamessa, Patrici Pojada, Daidièr Negre, Joan Maria Barniol, Joan-Jacme Maurette, Josèp Sans, Josserant Sant Priest (Comte d'Urgell), Fèlix Daval, Gilabèrt Narioo, Alan Roch, Jòrdi Peladan i Jacme Taupiac.

Joan Amorós i Xavier Bada proposen Pèire Bec com a soci d'honor del CAOC, el qual accepta i regracia l'honor.

PUNT VI Informe de la situació catalana i occitana

Enric Garriga proposa David Grosclaude per parlar de la situació occitana, el qual diu que la més important i recent nova és l'aprovació pel Parlament italià del reconeixement oficial de l'occità a les valls occitanes del Piemont. Marcèl Baiche comenta que tots els del CAOC som uns enamorats d'Occitània.

Jordi Fernandez Cuadrench, Director de l'Institut Occità, de Pau, ressalta el bon acolliment que sempre han dispensat els bearnesos als catalans.

PUNT VII Torn lliure

Joan Amorós parla del Congrés Occitano-Català (Eurocongrés 2000) i descriu la seva estructura, els àmbits, el calendari, etc. Diu que hi ha 60 entitats interessades.

Marcel Baiche adverteix contra la utilització del francès i del castellà al Congrés. Demana que les comunicacions es facin per escrit en occità.

Joan Amorós diu que no hi haurà intervencions en castellà, però cal comptar amb el problema de l'ús del francès a Occitània, que és impossible d'evitar.

Jacme Delmàs parla que ha detectat acusacions d' imperialisme català i que serà confirmat si no es fa un esforç per fer present l’occità.

Joan Amorós parla d'un servei de traducció català-francès i viceversa.

Roser Pàmies diu que no comprèn perquè un Congrés occitano-català s'ha de fer en francès-català, quan els catalans som a favor de l'occità.

Joan Amorós diu que està contra el radicalisme del tot o res i que ell té d'això experiència amb València.

Jacme Maureta diu que Occitània vol salvar la seva llengua.

Alex Barniol diu que l'excusa del francès no és vàlida, perquè es pot parlar en occità d'economia i no vol que en el Congrés l'occità tingui una situació diglòssica.

Joan Amorós repeteix que no prendrà posicions maximalistes.

Xavier Bada parla de prudència.

Enric Garriga diu que la prudència no està renyida amb la valentia. El CAOC ha demostrat que tot es pot fer en català i en occità, en el decurs de 22 anys d'activitats. Diu que s'ha de semblar ser honrat a més de ser-ho i que durant l'Amassada de l'IEO a Marsella, la FOC occitana repartí un programa editat en colors sobre l'Eurocongrés 2000 totalment i únicament escrit en francès. El català i l'occità hi són absents totalment. Això era en contradicció amb la pròpia Amassada de l'IEO, on tots els participants parlaren només en occità.

Joan Amorós diu que no en sap res d'aquest programa i que això no té res a veure amb la Fundació (FOC) de Barcelona.

Enric Garriga diu que si no és de la Fundació (FOC) serà de la Federació (FOC occitana), en qualsevol cas la FOC catalana també consta a l'esmentat programa.

Després d'altres intervencions en el mateix sentit, s'acaba la reunió a les 17'30 hores, com s'havia previst.

Vist i plau

Enric Garriga Trullols
Secretari CAOC català
               
Jacme Delmàs
Secretari CAOC occità

ASSISTENTS XXXV AMASSADA

CATALANS I OCCITANS

Enric Garriga
Núria Bayó
Marcèl Baiche, d'Andorra
Jacme Delmàs, de Bordeus (33)
Joan Amorós
Cristian Duthil, de Foix (09)
Concepció Molinas
Claudina Orain, de Foix (09)
Xavier Bada
Pèire Bec, de Migne (86)
Antònia Donadeu
David Grosclaude, de Lescar (64)
Roser Pàmies, de Reus
Lanzi Grosclaude, de Lescar (64)
Teresa Clota, de Barcelona
Jep Gouzy, de Pau (64)
Rosa Roca, de Barcelona
Gilabèrt Narioo, de Jurançon (64)
Jaume Vivó, de Berga
Raimonda Benays, de Canejan (33)
Ramon Carbó, de Barcelona
Josèp Sans, de Brassac (09)
Montserrat Fornaguera, de Badalona
Andriva Sans, de Brassac (09)
Alexandre Torrent, de Barcelona
Joan-Jacme Maurette (31)
Mariona Hernandez, de Barcelona
J. Loís Baradat, de Neuvic (17)
Sergi Consol, de Barcelona
Joan Marc Lempenhat, Larruenh (64)
Olga Guerrero, de Barcelona
Jabièr Mòga, de Bossòst (Val Aran)
Victor Ruset, de Barcelona
Cristel Pordoy, de Pau (64)

CATALANS RESIDENTS A OCCITÀNIA

Gerard Labourie, de Pau (64)
Claudi Labandès, de Pau (64)
Jordi Fernandez-Cuadrench, Pau(64)
Patric Guilhèm Joan, de Nossa (40)
Joan Maria Barniol, Pessac (33)
Francès Urs, de Nossa (40)
M. Josep Barniol, Pessac (33)
Alexandre Barniol, Pessac (33)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada